1. osa Tiedustelulentolaivue 16, 2. lentueen sotapäiväkirja Rautavaaran lentokentän ajalta

2. Llv. Sotapäiväkirja.

Aloitettu 21.6.1941

Le. Lv 16 sotapäiväkirjamerkinnät Rautavaaran lentokenttää koskien kursivoidulla. Rautavaaran lentueen tapahtumat tavallisella tekstillä

17.6.
14.25 Ilmav.E:n puh.san. N:o 10/II/,17.6.41. Puolustusministeri käskee: Valtakunnan uolustusvoiman YH on toimeen pantava, keskitykset suoritetaan suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäinen lkp.päivä on keskiviikkona 18.6.41. Suoritus päivätoimintaa.
Käsk. Ev.luutn. Sarko

18.6.
15.00 Lähetettiin Khj.13:n (mahdollisesti kenttähuoltojoukkue, IR huom.) materiaali autoilla Rautavaaraan

19.6.
14.00 Lähetettiin lentobensiini Rautavaaraan yhdellä K-autolla
19.00 Lähetettiin tekn. tarp. R:vaaraan

 

21.6.-1941

Luutnantti Härmälä vastaanotti 2. Llv.16 luutnantti Ahokkaalta. Vahvuus 3 LY konetta+ 2 Utissa olevaa

22.6.

Konevahvuus 4 LY-konetta yhden vaurioiduttua Utista tuotaessa.

Kello 7.00-14 Rautavaaran siirron valmistelutöitä

Kello 9. Laivueen komentajan puhuttelu lentueiden päälliköille. Lentue sai tiedustelutehtävät lentueen toimintasuunnitelman mukaan. (KD N:o 1/1)

Kello 14 Lentueen siirto Rautavaaran tukikohtaan alkoi.Tavara- ja henkilökuljetukseen käytettävissä 1 kuorma-auto.

Kello 16 Lent. päällikkö vastaanotti Rautavaaran tukikohdan kentän huoltojoukkueineen.  Järjestelytöitä erilliskäskyjen mukaan. (Liite n:o 1)

Kello 18 ilmoittautuivat Rautavaaran iv.lotat kentän tähystystornin naisittamista varten.

Kello 23.30 Kentän puhelinyhteydet valmiina

14.00 Lähetettiin yksi K-auto Rautavaaraan viemään majoitustarvikk. 2./LLv:lle


15.00 Kolme LY-konetta satarttasi Rautavaaraan 2./LLv.16:n sijoituspaikkaan.


16.20 Ilmav. E:lle: Ryhmitys: Laivue, kaksi kenttähuoltojoukk. ja kaksi it.kk. joukkuetta Rissalassa. Khj:t Kajaanissa ja R-vaarassa. Joensuussa komennuskunta. Suunniteltu ryhmitys: Laivue, paitsi 2. lentue Rissalassa. 2. lentue (LY-koneet) Rautavaarassa. Khj:ta Kajaanissa ja Rautavaarassa yksi, Rissalassa yksi ja puoli, Jensuussa kaksi ja puoli. It.kk. joukkue Rissalassa. Yksi it.ryhmä Rautavaarassa ja Joensuussa.
LLv. 16:n kom.

23.6.

Kello 6.30 saapui viimeinen kuorma-auto Rissalasta, joten lentueen siirto tuli suoritettua. Puhelinyhteys Rautavaaraaan epäkunnossa. Tukikohdan järjestelytöitä jatkettiin.

Kello 15.30. Puhelinyhteys Rautavaarasta laivueeseen: Pyyntö pikaisista toimenpiteistä kentän ja Rautavaaran kk:n välisen puhelinyhteyden korjaamiseksi.

21.00 Lv. Komentajan käsky Härmälälle: 2.lentue suorittaa tiedustelulentoja suunnitelman mukaan rajalle, pyrkien selvittämään, mitä rajan takana tapahtuu. Rajaa ei saa ylittää. Tarkoitus myös henkilöstön perehdyttäminen maastoon sekä koneiden toiminta-ajan tarkistus. Ilmoit. suorituksista.

24.6.

Tukikohdan järjestelytöitä. Harjoituslentoja pitemmän aikaa lentämättä olleille reserviläisille.

Kello 10.20. Llv. 16 komentajan tiedustelukäsky  (Liite n:o 2)

Kello 10.20 Lentueen päällikön tiedustelukäsky: Lentue suorittaa tiedustelulentoja toiminta-alueen rajan pintaan saakka. Tiedustelun tarkoituksena selvittää viistotähystyksellä liikenne teillä —?järvi- Repola; Utrasjärvi-Repola; Kivivaara-Kolvasjärvi ja Louhivaara-Lentiera. Samalla tutustutaan maastoon, joten maastoa on koko lennon ajan tarkoin seurattava ja verrattava karttaan. Erikoisesti huomioitava helposti näkyvät maastokohdat rajan takana. (Mekaanikoille huomautus, että tankit on oltava lähdettäessä aivan täyteen ja uudelleen täytettäessä merkittävä koneisiin menevä määrä).   Tiedustelu suoritetaan pilvirajasta. Koneet: LY-125, ohj. luutn. Härmälä, täh. alikersantti Södergård. LY-117: ohj. lent.stm Venna, täh. luutn. Ylipentti. LY-114: ohj. ylikersantti Pakarinen, täh. alikersantti Kinnarinen.

Tehtävät: LY-125 lentää Utrasjärvelle reittiä: R-vaara-Valtimo-Utrasjärvi ja jatkaa noin 1 km rajan länsipuolella Evivaaraan, mistä paluu reittiä: Evivaara-Lieksan eteläpuoli- R-vaara. LY-117: Menoreitti sama kuin edellisell. Lento pohjoiseen noin 1 km rajasta Kuusijärvi- Repola-tielle, josta paluu Valtimon kautta. LY-114: Menoreitti R-vaara-Lieksan et.puoli-Louhivaara, josta pohjoiseen 1 km rajasta Evivaaraan. Paluu Valtimon kautta. Lähtö kello 14. Rajaa ei saa ylittää. Hävittäjävaaran esiintyessä vedettävä pilveen. Eksyttäessä otettava heti kurssi länteen ja lennettävä siksi, kunnes löydetään orienttoitumispaikka.

Kello 15 läksi LY-114 lennolle myöhästyneenä öljynlämpömittarissa olleen vian takia.

LY-125:n suoritusilmoitus (Liite n:o 3)
LY-117:n suoritusilmoitus (Liite n:o 4)
LY-114:n suoritusilmoitus (Liite n:o 5)

Saman tehtävän maastoon tutustumista varten suorittivat vielä LY-125:llä alikers.Paavolainen ja täht:nä luutn. Härmälä sekä LY-117:llä alikersantti Laakso täh:nä alikersantti Kosonen.

LY-125:n suoritusilmoitus (Liite n:o 6)
LY-117:n suoritusilmoitus (Liite n:o 7)

3.00 Lähetettiin Rautavaaraan 2:lla K-autolla huoltokalustoa 3./LLv. 16:lle

7.00 Lähetettiin yksi K-auto viemään lentobensiiniä Rautavaaraan.

25.6.

Klo 13 kävi Llv 16:n komentaja lentueen tukikohdassa.

10.50-14.30 Lv. komentaja suoritti tiedustelulennon Joensuuhun ja Rautavaaraan. Huoltoasioita Joensuussa ja tutustuminen olosuhteisiin Rautavaarassa.

26.6. Ei erikoista

19.00 Lähetettiin kaksi kuorma-autoa Rautavaaraan viemään bensiiniä ja huoltotarvikkeita 2. lentueelle.

27.6.

Klo 01.00 ilmoittautui lentueeseen luutnantti Lundin ja otti vastaan lentueen varapäällikön tehtävät.

28.6.

ap. Harjoituslentoja. Llv 16 komentajan käskystä kävi lentueen päällikkö vastaanottamassa 14 DE:sta lentotehtäviä sekä sopimassa yhteistoiminnasta 14 DE:n alueella. Tällöin sai lentue seuraavat tehtävät:
1. Tiedusteltava liikenne tiellä Repola-Tiiksjärvi.
2. Samoin tiellä Lentiera-Pieninkäjärvi
3. Samoin tiellä Lentiera ja siitä n. 10 km. etelään

15.30 Saapui lentueen päällikkö tukikohtaan

15.30 Sää: Täysin kirkasta, melkein tyyntä.

18.00 Käsky lentueelle:Lentue on saanut tiedusteltavaksi liikenteen teillä Lentiera ja siitä n. 10 km etelään; Lentiera-Pieninkäjärvi, ja Repola-Tiiksjärvi.
Tehtävä suoritetaan seuraavasti :LY-125, ohj. luutn. Härmälä, säh. alikers. Kinnarinen: Menoreitti R-vaara-Kuusijärvi. Tiedustelu maastoutumislentona.Tiedustelureitti Kuusijärvi-Virta- Tiiksjärvi. Paluu korpien halki tien pohjoispuolelta. LY-117, ohj. lentostm. Venna, täht. alikers. Kosonen. Menoreitti: Rautavaara-Louhivaara. Tiedustelu maastoutumislentona.Tiedustelureitti: Tie Louhivaara-Lentieran tienristeys, siitä n. 10 km etelään – Aimalahti-tie Pieninkäjärvelle.Paluu korpien halki tien pohjoispuolelta.

12.00 LLv. 16:n ja sille alistettujen alayksiköiden henkilövahvuus:
Määräv.        Paikalla
30 u.        24u.
189 a.u.    135 a.u.
378 m        331 m.     (koko vahvuus)

15 u.
23 au.
2 m.     (Lentävä henkil.)

Konetilanne:        6 GL, 4 FK, 3 LY

29.6.

LY-125:n suoritusilmoitus (Liite 8)
LY-117:n suoritusilmoitus (Liite 9)

2.30 Ilmoitus tiedustelutuloksista 14 DE:lle, jolloin sieltä vahvistettiin Kolvasjärven, Repolan ja Lentieran valokuvapyyntö, joka jo ed. iltana ilmoitettiin Llv 16:lle.

8.00 14. DE seuraavat tiedustelupyynnöt:
1. Vih. leirialue Repolan luoteispuolella
2. Vih. leirialue Tiiksjärven seudulla
3. Varustukset Kolvasjärven maastossa
4. Varustukset Omelian kylän koillispuolisella kannaksella.

10.00 Lentieen päällikön tiedustelukäsky:LY-114 ohj. luutn. Ylipentti, täh. alikersantti Saikkonen: Tiedusteltava Omelian kylän kannaksen varustustyöt ja paikannettava Rekolan kylän luoteispuolella oleva leirialue sekä Kolvasjärven maaston varustukset. Menoreitti: Rautavaara-K-järvi. Tiedustelureitti: Kuusijärveltä luoteeseen ja käynti Omelian kylän kannasalueella. Paluu pohjoisen kautta kiertäen ja jatkaen Repolan kylää kohti, jolloin tiedusteltava Repolan kylän luoteispuoleinen maasto. Paluu Kolvasjärven eteläpuolelta kiertäen ja edelleen Kuusijärvelle. Paluu kotiin menoreittiä myöten. Lähtö klo 13.30.[Tiedustelukorkeus pilviraja, jos on pilviä, muutoin maastoutumislentona]

LY-115 ohj. ylikers.Pakarinen, täh. alikers. Södergård: Tiedusteltava Tiiksjärven lähimaasto, josta pitäisi löytyä vih. leiri. Menoreitti: R-vaara- Rokonjärvet, josta suoraan itään, kunnes tulee tie vastaan. Tietä seuraten Tiiksjärven maastoon. Paluu pohjoisen kautta korpialueen yli. Lähtö yöllä, tarkemman lähtöajan määrään myöhemmin.

13.00 Sää: Puolikirkasta, cumuluspilviä n.2000 m:ssä.

13.30 Lähti LY-114 tiedustelulennolla

18.00 LY-114 ei ole palannut, joten on katsottava, että kone on joutunut laskeutumaan vasten tahtoaan.

18.00 Ilmoitus koneen katoamisesta Nurmeksen IVAK:lle sekä 14 DE:lle sekä pyyntö ilmoittaa lentueelle mahdolliset havainnot oman koneen liikkeistä.

19:00 Ilmoitus Nurmeksen IVAK:sta: Oma kone lähtenyt 13.30 Rautavaarasta- havaittu viimeksi hyvin korkealla ruudussa 236a lentosuunta itään. Muita havaintoja ei ole tehty.

21.00 saapui Llv:n komentaja lentueeseen. Tiedoitus, että päivä tai pari pidetään lepoa ja suoritetaan vain aivan välttämättömät lennot, koska on luultavaa, että vilkkaan toimintamme takia vihollinen keskittää kaistaleellemme hävittäjiä ainakin lyhyemmäksi aikaa.

19.50 Härmälä-Happonen: E/8515:lle: Yksi oma kone ei palannut lennolta tukikohtaansa. Siinä olivat luutn. Ylipentti ja alik. Saikkonen.
23.17 Jänis-Lounio; 8501:lle: 8515:n komentoporras ja 1. lentue siirtynyt Joensuuhun. Huoltoporras Rissalassa. 2. lentue Rautavaarassa, 3.lentue Rissalassa…
21.00-23.30 Laivueen komentaja kävi Rautavaaran kentällä, jolloin ilmeni seuraavaa: 2. lentueen kone LY-114, ohjaajana luutn. Eero Ylipentti ja kk.ampujana alikers. Eino Saikkonen, oli hävinnyt Repolan seuduilla. Kone oli lähtenyt klo 13.30 ja nähty viimeksi Otrosjärven luona klo 14.00 hyvin korkealla. Aikaisemmilla lennoilla ei tällä alueella ole todettu ilmatorjuntaa, eikä hävittäjiä. Kyseessä mahd. pakkolasku.

30.6.

7.00 Sää täysin kirkasta

8.00 14 DE:sta pyyntö järjestää mikäli mahdollista Repolan Kolosjärven ja Lentieran valokuvaus pieninä aluekuvina. -Tämän pyynnön oli lentueen päällikkö esittänyt jo edellisenä iltana LLv:n komentajalle, joka töllöin myönsi k.o. kuvauksen tärkeyden 14 DE:lle. Komentajalle esitettiin myöskin, että lentueen henkilökunta kyllä suorittaa kuvauksen, jos lentueelle vain annetaan FK.kone käytettäväksi.

8.30 14 DE:sta tieto, että omat joukot ovat edellisenä päivänä havainneet oman koneen menevän rajan yli, mutta koneen palaamista ei oltu havaittu, mutta ei myöskään ole kuultu, että ryssät olisivat ampuneet. Kun edellisenä yönä tied. lennolla olleita koneita ammuttiin kuului se Suomen puolelle.
Huomioiden sen, että ed. yönä ammuttiin omia koneita huomattavasti kauempana, kuin mihin LY-114:n tehtävä ulottui, on ilmoituksen nojalla hyvin todennäköistä, että LY-114 on moottori t.m.s. vian takia tehnyt pakkolaskun vihollisen puolelle.
Joka tapauksessa poistetaan ainakin toistaiseksi 2./LLv 16:n kirjoista sotalennolla kadonneina:
Luutnantti Eero Ylipentti
Alikersantti Eino Saikkonen.
Kentueen konevahvuus supistui sattuneen tapauksen kautta kolmeen.

1.7.

7.00 Sää: edelleen täysin kirkasta.
10.40 Nurmeksen IVAK määräsi lentohälyytyksen
11.05 Annettiin ”vaara ohi” merkki. Vih. koneita ei näkynyt, heikkoa surinaa kuului.
14.30 3./LLv 16:n päällikkö toi luutn. Simberg´in lentueeseen nuoremmaksi lentoupseeriksi.
16.30 14. DE:sta lentotehtävä: On havaittu vihollisen tuovan hyökkäysvaunuja ja lyhytputkisia tykkejä Repolaan. Halutaan tietää:
1. Onko nyt havaittavissa joukkoja tai varustuksia Kolvasjärvellä, Repolan seudulla ja Lentierassa.
2.Pläkkäjärven ja Omelian kannaksen varustustyöt.
3. Liikenne Omeliasta Luuvinkaan
17.30 Lentueen päällikön käsky: On havaittu vihollisen tuovan hyökkäysvaunuja ja lyhytputkisia tykkejä Repolaan. Divisioona haluaa tietää, mihin nämä suuntautuvat sekä onko nyt havaittavissa Lieksajärven ja Lentieran seuduilla joukkoja ja varustuksia.

Lentue suorittaa tiedustelulentoja ensi yönä seuraavasti: LY-125 ohj. luutn. Lundin, täht. lent.stm Pesu tiedustelee Lentieran suunnan seuraavasti: Menoreitti R-vaara-Rannanjärvi-Lentiera, missä todettava mahdolliset joukot ja varustukset. Lentieran päälle ei saa lentää. Tiedustelu maastoutumislentona josta hetkellisesti vedetään ylös viistotähystystä varten. Samalla tavalla tiedustellaan tieosuus Lentiera-Luovutsaari sekä Lentieran pohjoispuolinen kannas. Paluu maastoutumislentona etelän kautta Louhivaaraan ja edelleen kotiin.
Jos on pilvirajaa, lennetään aivan pilvirajassa ja tiedustelu ulotetaan Lukkasenvaaran korkeudelle, mistä paluu suoraan.
LY-115 ohj. ylikers. Pakarinen, täh. alikers. Södergård tiedustelee tiellä Omelia Luusinka sekä mahd. varustustyöt Pläkkäjän-Vesannonjärven ja Omelian-Pökösenniemen kannaksella. Tiedustelu suoritetaan seuraavasti: Menoreitti R:vaara-Rokonjärvet. Rajan ylitys ja tiedustelu maastoutumislentona. Omelian Pökönniemen kannaksella kierrettävä niin, että kannas tulee kokonaisuudessaan tähystetyksi. Paluu pohjoisesta korpien yli. Kummankin koneen lähtö klo 23.00.
LY-125:n suoritusilmoitus (Liite n:0 10)
LY-114:n suoritusilmoitus (Liite n:0 11)

25.15. Lentueen päällikkö vei alikers Paavolaisen Rissalaan, josta tämä matkusti rautateitse Tampereelle hakemaan lentueelle yhden LY-koneen tehtaalta. (LLv:sta tulleen puhelinsanoman nojalla). Samalla pyysi lentueen päällikkö 3./LLv 16:n päälliköltä FK: konetta seuraavaksi päiväksi Repolan, Kolvasjärven ja Lentieran valokuvaamista varten. 3./LLv.16:n päällikkö ei katsonut voivansa luovuttaa konetta, koska hän ei ollut saanut LLv:n kom:n lupaa, eikä hän luottanut 2./LLv.16:n päällikön ilmoitukseen, että LLv:n komentaja periaatteessa oli jo asian hyväksynyt. 3.LLv. 16:n pääll. lupasi kuitenkin ensi tilassa ottaa yhteyden LLv:n komentajaan ja lähettää FK:n heti kun on saanut siihen luvan. Uskoen LLv:n kom:n aikaisempaan kantaan asiassa, ei 2./LLv.16:n päällikkö lähettänyt enää täysin kirkkaalla säällä konetta Repolan ja Kolvasjärven tiedusteluun, varsinkin kun k.o. suunnalla oli jo yksi kone menetetty.

2.7.
7.00 Sää: Täysin kirkasta. Odoteltiin FK-konetta, mutta sitä ei kuulunut, joten Repolan ja Kolosjärven suunnat oli tiedusteltava itse. Tiedustelun tulokset (Liite n:0 12)

3.7.
6.00 Sää: Täysin kirkasta. LY-115 ohj. luutn. Simberg, täh. alikers. Kinnarinen läksi viemään eilisen illan tiedustelun yhteydessä valotettuja levyjä kehitettäväksi

15.35 LY-115 palasi. LLv.16:n kom:n terveiset: Suoritetaan vain kaikkein välttämättömimmät lennot. Korkeintaan 2 lentoa vrk:ssa. FK-konetta ei saada valokuvausta varten. (Koska elelässä on niin paljon valv.kuvauksia. Lentueen kannalta olisi ollut kuitenkin tärkeää saada k.o. kuvaukset jo siitäkin syystä, että etelässä on tarkkoja 1:100´000 top.karttoja ja ennenkin osaksi myös 1:20´000. Jo pelkkä karttakuvaus olisi ollut 14D:lle mitä tärkein, koska heillä ei ole juuri mitään karttoja. Tiedusteluun on etelässä lisäksi käytettävissä GL-koneet. Edellisenä iltana valotettuja negatiiveja ei kopioita, koska negatiivit näyttivät hämäriltä. Maasto olisi kuitenkin k.o. kuvista tullut näkyviin ja 1:300´000 karttaan olisi niiden mukaan voitu tehdä summittaisia korjauksia. Yksityiskohtia ei k.o. kuvauksilla pyrittykään selvittämään.) (Vrt. liite n:o 12

4.7.
7.00 Sää. Täysin pilvistä. Pilvikorkeus n. 600 m.
12.15. Käsky LLv 16:n komentajalta lähettää 1 LY-kone henkilöstöineen ilmoittautumaan kapt. Gabriellsonille.
13.10. LY-115 ohj. luutn. Simberg täh. alikers Kosonen läksivät ed. käskyn mukaan.
16.30 14 DE:stä lentotehtävä:
I: Tiedusteltava liikennettä maantiellä Omelia-Muujärvi
II: Tiedusteltava kiikennettä maantiellä Lentiera-Suomerkka
19.00 Lentueen päällikön käsky: LY 117, ohj. luutn. Venna, täh. alikers Södergård tiedustelee liikenteen tieosuudella Omelia-Muujärvi. Menoreitti: Rautavaara-Rokonjärvet-Omelia. Tied. kork. 1500 m. Paluu Repolan kautta.
LY-125, ohj. alikers. Laakso, täh. stm. Pesu tiedustelee liikenteen tiellä Lentiera-Suoverkka. Meno: R:vaara-Lieksanmäki-Lentiera. Tied. korkeus 1500 m. Kumpikin kone palaa maastoutumislennossa, hävittäjän ilmaantuessa pyrittävä kierukassa poistumaan. Lähtö klo.02.30.
20.00 Lentueenpäällikön käynti 14 DE:ssa. Saatiin tietää: DE siirtyy seuraavana päivänä Kuhmoon ja huolehtii yhteyden ottamisesta laivueeseen. Mitään vih. ilmatoimintaa eivät ole huomanneet. Omien joukkojen etuosastot ylittäneet teitten suunnissa rajan ja edenneet n. 10 km. Lentueelle ei tehtäviä ainakaan 5.7., Tied. ilmoitukset laskun jälkeen.

5.7.
LY-125 suoritusilmoitus (Liite 13)
LY-117 suoritusilmoitus (Liite 14)
Sää: aamupäivä kirkas. Iltapäivällä ukkossateita.
11.30 Luutn. Lindberg ja alik. Paavolainen saapuivat LY-117 Rissalasta. Luutn. S. ilmoitti, että —? oli siirretty kolmanteen lentueeseen Rissalaan ja että heille oli annettu määräys viedä sinne mennessään yksi LY-kone. Kone joka alik. P. oli tuonut Tampereelta oli myöskin jötettövä Rissalaan. Lentueen käytettäväksi jäi siis ainoastaan kaksi LY-konetta. Yksi —? oli myöskin siirrettävä Rissalaan.
24. Luutn,Lindberg ja alik. Paavolainen starttasivat LY 117:llä Rissalaan

6.7.

Sää: Pilvinen, pilvien kork. n. 1000m.
3.30 Saapui Rissalasta kuorma-autolla pommeja
12.15 Kuorma-auto palasi Rissalaan ja sen mukana lähti mekaanikko Lehtonen edellisen päivän käskyn mukaisesti. Illalla sää alkoi kirkastua.

7.7.
01.20 Lentotehtävä 14 DE:sta: Tied. liikenne tiellä Lentiera-Repola-Luuvinka sekä mahd. varustusasemat Lentierassa; Kolvasjärvellä, Repolassa ja Omeliassa.
1.30 Lentueen pääll. läsky: LY-115, ohj. luutn. Lundin, täh. alik. Kinnarinen tiedustelee liikenteen maantiellä Lentiera-Repola-Luvinka sekä mahd. varustukset Lentierassa, Repolassa, Kolvasjärvellä ja Omeliassa. Meno Lentiera-Repola-Omelia-Luuvinka. Paluu Kolvasjärven kautta. Tied. kork. 2000m. Lähtö heti kun kone on valmis.
2.20. LY-115:n starttasi tied.lennolla.
4.25. Paluu lennolta. Suoritusilmoitus (Liite 15)
Sää oli aamulla kirkas. Aamupäivällä nousi pilviä.
11.50 Luutn. Ahokas toi kuriiripostin SÄ-koneella. Iltapäivällä satoi vettä. Sade lakkasi n. klo 18.
18.45 Luutn. Ahokas starttasi takaisin Rissalaan mukana apumekaanikko Lehtonen joka jää sinne mek. Lehtosen avuksi

8.7.
1.30 Lentotehtävä 14 DE:sta: Tiedusteltava liikenne maantiellä Lentiera-Repola-Luuvinka. Repolaa, mikäli mahdollista pommitettava.
Sää: sumuinen
3.30. Lentueenpäällikön käsky: LY-125, ohj.alik. Laakso, täh. stm. Pesu tiedustelevat liikenteen maantiellä Lentiera-Repola-Omelia-Luuvinka. Tiedustelukork. 1500 m. Repolaa pommitettava ellei sieltä saada voimakasta it-tulta. Ennen pommitusta lähestymisvaiheessa otettava lisää korkeutta ja maata lähestyttävä lin—? suurella nopeudella. Lähtö klo 4.00
4.20 Kone lähti tiedustelulennolle.
5.30 Palu(u) lennolta. Lento keskeytyi matalan sään takia.
9.20 Uusi yritys, joka onnistui. Suoritusilmoitus (Liite 16)
17.15 Tiedustelutehtävä 14 DE:sta:
1. Onko Virran silta ehjä
2. Liikenne tiellä Virta-Muujärvi
3. Vih. alueella Torosjärvi- Omelia-Roukkulanj.-Veronjärvi. Omat joukot Repolassa.
18.15. Lentueen pääll. lähti itse tiedustelulennolle. Suoritusilmoitus (Liite 17)
10.20 Soitettiin EKE2:sta että sinne oli tuotu erään alik. Saikkosen ruumis. Tuntolevyn numero 153777. Numero on kk-ampuja E. Saikkosen numero. Saikkonen katosi luutn. Ylipentin kanssa tuntemattomiin tiedustelulennolla 29.6. Ruumis oli löydetty rajaviivalla Kuhmosta suoraan itään aamulla 30.6.. S oli mennyt omaan miinaan.
21.35 Tiedustelutehtävä 14 DE:sta: Aamuyöstä tiedusteltava maantie Virta-Omelia. Mahdollisia kolonneja ja ajoneuvoja pommitettava ja tulitettava.
22.00 Lentueen pääll. käsky. LY-125, ohj. ylikers Pakarinen, täh. alik. Södergård tiedustelee maantieosuuden Virta-Omelia. Mahd. kolonnia ja ajoneuvoja pommitettava ja tulitettava. Tärkein Omelian seutu. Korkeus 1200 m. Startti klo 05.00.

9.7.
5.10 LY-125: starttasi tiedustelulennolle. Suoritusilm. (liite N:o 18)
15.45. Tiedustelutehtävä 14 DE:stä: Tiedusteltava onko tie Riimaanvaara-Tuusenia-Virta kelpoinen autoliikenteelle. Tied. maantieliikenne tiellä Omelia-Muujärvi. Vih. Omelian kannaksilla, Virrassa ja Rouhulanjärven maastossa.
16.00 Lentueen pääll. käsky: Tiedusteltava maantie Kiimanvaara- Tuusenia- Virta —? sekä liikenne maantiellä Virta-Muujärvi. Korkeus 1000-1200 m.Kolonneja pommitetaan.
16.45 Startti. Suoritusilmoitus (liite N:o19)

10.30 Lv. Komentaja antoi esikäskyn 2. ja 3. lentueelle valmistautua siirtymään uuteen paikkaan.

10.7.
4.00 SÄ-koneella saapui laivueenkomentajan määräys: Lentue siirtyy tänä aamuna kokonaisuudessaan Höytiäisiin. Lentueen pitää olla siellä toimintavalmiina tänä aamuna.
4.10. Lentueen pääll. käsky: LY-125, ohj. lentueen pääll.  Täh. stm Pesu ja LY-115, ohj. luutn. Lundin, Täh. mek. Pulli starttaavat heti kun koneet ovatkunnossa Höytiäisiin. Muu lentävä henkilökunta ja mek. Saarinen, Väänänen, Ahonius, Kalliolahti tulevat kenttähuoltojoukkueen autolla lentostm. Vennan johdolla perässä heti kun auto on kuormattu. Muut mekaanikot jäävät tänne mek. Eekkisen (nimi epäselvä) johdolla pakkaamaan lentueen tavaroita ja tulevat heti kun työ on valmis autolla Höytiäisiin.
7.40Koneet starttasivat Höytiäisiin.
8.20 Lasku Höytiäisten kentälle. Pitkän etsiskelyn jälkeen löytyi laivueen esikunta. Täällä todettiin seuraavaa:
1. Rautavaaralle oli tuotu jonkun verran muutettu viesti. Alkuperäisen käskyn  mukaan olisi lentueen pitänyt olla toimintavalmiina vasta iltapäivällä. Käsky oli lähetetty jo edellisenä päivänä Rissalaan, sieltä toimitettavaksi edelleen R:vaaraan, joten se saapui perille ihmeellisen myöhään.
2. Laivue ei tehnyt lentueen hyväksi mitään muuta kuin lähettänyt siirtokäskyn.
a) Lentueen majoituksesta ei kukaan tietänyt mitään varmaa.
b) samoin muonituksesta
c) samoin koneiden sijoituksesta
Tästä syystä luutn. Lundin sai tehtäväksi suorittaa majoitustiedustelun ja tiedustella sopivia suojapaikkoja koneille, kunnes ne siirretään ”omalle kentälle”, rannalle Ylämyllyn kohdalle. Tiedustelut onnistuivat suurinpiirtein mutta ottaen huomioon että kolmas lentue, jolle ei myöskään laivueen taholta järjestetty majoitusta, majoittui samoihin huoneisiin kuin toinen lentue tuli majoitus sangen epämukavaksi.
14.00 Tiedustelutehtävä: Tiedusteltava Kuolismaa-Liusvaara-Porajärvi sekä etsittävä mahd. tietä etelästä Liusvaaraan ja tied. liikenne sillä tiellä.
15.00 Lentueen pääll. käsky: LY-115, ohj. Luutn. Lundin, täh. stm. Pesu tiedustelee liikenteen tiellä Kuolismaa-Porajärvi sekä maantiellä Porajärveltä lounaaseen ja sieltä erkanevaalla tiellä Liusvaaraan. Korkeus 1200 m. Meno ja palluu tapahtuvat Ilomantsin kautta.
15.40 Startti. Suoritusilm. (Liite n:o 20)
22.00 Tiedustelutehtävä: Tiedusteltava liikenne maantiellä Kuolismaa-Liusvaara ja tiellä Salmijärvi-Kuolismaa. Lentueen pääll. käsky: LY-119, ohj. ylikers. Pakarinen, täh. ylikers, (nimi epäselvä) tiedustelee liikenteen maantiellä Kuolismaa-Liusvaara ja Salmijärvi- Kuolismaa. Tied. kork. 1200 m. Paluu Ilmoantsin kautta. Lähtö huomenna klo 7.00. Suoritusilm. (liite n:0 21)

10.00 Luutn. Härmälä saapui Linnunlahteen saatuaan 10.7. klo 4.00 määräyksen 2. lentueen siirtämisestä Joensuuhun. Osa lentuetta matkalla ja osa vielä Rautavaarassa.

Lue lisää Tiedustelulentolaivue 16:ssa toimineen tähystäjän sotakokemuksista.

Leave a Comment