Ankaraa puutetta

Nurmeksessa 6:na p. toukokuuta. Apuja näljältä ahdistetuille: Wiipurista hra Raatimies Häggbergiltä on tullut 24 Rpl. hop hätäisille jaettavaksi; joita Hra Kruununwouti J Wianderi, jolle rahat oli lähetetty, on antanut kolmelle perekunnalle (Mäkit. Erik Huuskolle Alakeyrityn kylästä, David Määtälle Hiirijärven kyl. ja Erik Kuokkaselle Nurmis kyl. Se oli siunattu apu näille; sillä heillä jokaisella on paljon pieniä lapsia ja olivat sen tähden viheliäisessä tilassa.

-Se on  suureksi onneksi ett´ei kaikki avunantajat ja lähettäjät ehdottomasti rajoita niitä sillä ehdolla, että vain työtä vastaan niitä antaa, sillä missä puute yleinen ja suuri on, niinkuin täälläkin, niin uutterinkin työmies jolla paljon on perettä, nim. saattamattomia lapsia, näkyy tulevan julmaan ahdistukseen; kuin työn ansioa ei piisaa alituiseen ja äärellänsä, niin sen hankkimiseen huventelee saaliit, että nälkä tulee wieraiksi.

-Terveyden tila on huono ollut koko kewät-puolen talwea – perekunnittain makaa sairaita -ja paljon on kuollutkin, enimmin lapsia, mutta siinä siwussa on ollut täys-kaswuisiakin.

– Rokko, punatauti ja lavantauti on enimmin ollut liikkeessä.

– Surullisinta on kuitenkin että täällä wähään aikaan on tapahtunut kolme itse-murhaa. Rautawaaralla yksi mies hirtettiin, ja emäseurakunnassa yksi mies ja toinen waimon puoli, ja mitä merkillisin, ne oli weli ja sisar; ensin yhtenä päiwänä leikkasi weitsellä kaulansa – kuitenkin tämä jälkimmäinen ei kuuluna tienneen koko weljensä kuolemasta, sillä hän oli toisessa talossa, (nimittäin naimisissa) ja sairassa, joksi uskottawasti teki sen taudin hourauksissa, samaten kuultuaan niiden toistenkin tehneen jostakin pään wiasta tahi wiirauksesta. Minkä woipi wielä mainita siitä, niin oliwat nämä wiimeksi mainitut, warakkaimpien talojen ihmisiä koko pitäjässä, että siitä on wakuutettu ett´ei nälkä ole niitä siihen ahdistellut.

– Köyhyys on täällä wakituisena yleiseen, mutta Jumalan kiitos, niihin suuriin lahjoen turwin, joita olemme saaneet, on kuitenkin tullut, tähän asti, kaikkien hätä huojennetuksi eikä ketään ole nälkään nääntynyt. Rospuuton aika on vain nyt pahin.

H. Hannikainen

 Kuopion Sanomat Lauwantaina 16. Toukokuuta 1857

Leave a Comment