Työnjohtajaa tarvitaan Luostanlinnaan

Kuopion Läänin työkomppaniassa awonaiseen nikkari-työmestarin toimitukseen saapi halullinen nikkari työtä täydellisesti taitawa, puhtaalla totistuksella ei ainoastaan taitonsa, mutta myös rehellisen ja kunniallisen käytöksensä ylitse warustettu (paremmin naimaton) nikkari- mies kuukauden sisään tästä päiwästä kirjallisesti pyrkiä allekirjoitetulta.

Palkan ehdot owat: paitsi wapa asunto ja lämmin nikkari työ-huoneessa, 1 leiwiskä (*)  kynttilöitä ja 100 rupl. hop. wuodelta. Wiinaa rakastawa ei tarwitse waiwata itsiänsä hakemuksella.

Luostanjoella, Rautawaaran kappelissa 6 p. Toukokuuta 1861

Frederic Cajander
työ-komppanian päällikkö

* Leiviskä on 8,5 kiloa, IR huom.

Leave a Comment